นวดเท้าง่ายๆเบื้องต้น ด้วยการใส่รองเท้าเพื่อสุขภาพ

เท้า” เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่สำคัญของร่างกายที่ช่วยรองรับน้ำหนักตัวทั้งหมด และบริเวณส่วนต่างๆของเท้าโดยเฉพาะบริเวณฝ่าเท้ายังเป็นส่วนที่เรียกว่า แถบบำบัด หรือ “Zone Therapy” ที่ช่วยให้ทุกคนสามารถบำบัดด้วยวิธีของการนวดฝ่าเท้า ซึ่งก็เป็นการกดจุดสะท้อนเท้า โดยจะต้องอาศัยกระบวนการที่เรียกว่า “กระบวนการสะท้อนกลับของร่างกาย หรือ reflexology”

กระบวนการสะท้อนกลับของเท้า คืออะไร ?

กระบวนการสะท้อนกลับของเท้า เป็นกระบวนการที่สัมพันธ์กันภายในร่างกายของมนุษย์ กล่าวคือเท้ามนุษย์มีตำแหน่งการตอบสนองต่าง ๆ ซึ่งสัมพันธ์กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกายซึ่งรวมไปถึงการเป็นขุดรวมของระบบต่างๆ เช่น ระบบประสาท ระบบโลหิต เป็นต้น ดังนั้นการนวดกดจุดตำแหน่งต่าง ๆ ที่เท้า นอกจากจะช่วยให้ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายดีขึ้นแล้วในแง่หนึ่งจึงสามารถวินิจฉัยได้ว่าส่วนใดของร่างกายเกิดความไม่สมดุลขึ้น ที่ทำให้การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ

การนวดกดจุดสะท้อนเท้า จึงมีความสำคัญอย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้

1. เป็นการแก้ไขภาวะที่ไม่สมดุล เพื่อทำให้ร่างกายฟื้นฟูกลับคืนสู่ภาวะปกติและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. มีประโยชน์ในการรักษาสุขภาพจิตและอารมณ์ให้ดีขึ้น ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ

3. กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและการทำงานของต่อมน้ำเหลืองภายในร่างกาย กระตุ้นการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ปรับสมดุลของร่างกายให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ

4. การนวดฝ่าเท้ายังช่วยบำบัดและบรรเทาการเจ็บป่วยของร่างกาย ปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติ ขับของเสียออกจากร่างกาย

5. ปรับการทำงานของประสาทส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ป้องกันโรคอัมพฤตอัมพาต ปรับฮอร์โมนของร่างกายให้เป็นปกติ

แต่ด้วยวิถีชีวิตประจำวันของคนเราที่มีงานและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย หากจะให้มาร้านนวดฝ่าเท้าเป็นประจำก็คงจะไม่สะดวกนัก ตัวเลือกหนึ่งคือการซื้อรองเท้าเพื่อสุขภาพ ที่เป็นประเภท รองเท้านวดเท้า ซึ่งรองเท้าประเภทนี้จะมีลักษณะที่โดดเด่นคือ มีปุ่มบริเวณพื้นรองเท้าด้านใน (บางคู่อาจทำเป็นลอนลูกคลื่น) ซึ่งตลอดเวลาที่สวมใส่จะให้ความรู้สึกว่าฝ่าเท้าได้รับการนวดเท้า ในขณะที่ยืนหรือเดิน บรรเทาอาการปวดเมื่อยลงได้ในระดับหนึ่ง เหมาะกับคนที่มีไม่ค่อยมีเวลาได้ไปร้านนวดเท้า คนที่ต้องยืนหรือเดินเป้นเวลานาน ๆ หรือคนที่มีปัญหาการปวดเท้าขณะเดินนั่นเอง

แหล่งอ้างอิง rajavithi.go.th/rj/?p=5388