ออแกนิคกับตัวตนของเรา

ออแกนิค ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเกษตร และ กระบวนการผลิตที่ถูกควบคุมไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมี หรือ เคมีสังเคราะห์ ในทุก ๆ ขั้นตอนของการผลิต ซึ่งทำให้การใช้สารกำจัดศัตรูพืชจำเป็นต้องเป็นสารกำจัดศัตรูพืชที่ได้มาจากธรรมชาติเท่านั้น ดังนั้น ผู้ผลิตจะต้องมีการเตรียม ดิน และ น้ำ เป็นเวลา…